Nille Christe, grundaren av Glashusets KBT

Min passion är att hjälpa människor att utvecklas

Funderar du på att göra förändringar i ditt liv? 

Mitt mål med Glashusets KBT är att erbjuda professionellt stöd och samtalsterapi oavsett var du befinner dig i denna förändringsprocess. Du kommer att få hjälp snabbt och när det passar dig med flexibla tider även på kvällar och helger. Glashusets KBT står för kvalitet och professionalism med kundens behov i fokus .   

Min bakgrund

Jag är legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, utbildad på Karolinska Institutet i Stockholm. Jag har 20-års erfarenhet av människovårdande arbete och samtalsbehandling, både inom kommunal verksamhet samt psykiatri riktad till barn, ungdomar, familjer, par och enskilda vuxna.

Att vara legitimerad terapeut

Att vara legitimerad psykoterapeut innebär att man befinner sig under Socialstyrelsens tillsyn. Det gör att mina kunder är garanterade en etisk och yrkesmässig verksamhet. Oavsett vilken typ av terapi du väljer bör du gå till en legitimerad specialist.

Glashusets vision

Vi vill erbjuda hälso- och vårdtjänster utifrån ett helhetsperspektiv

Varför ska du välja KBT

 Kognitiv Bettendeterapi har blivit alltmer populär och rekommenderad som terapimetod. Ett skäl till detta är KBTs empiriska stöd. Metoderna är mätbara och är därför lättare för forskare att analysera och att dra slutsatser om dess effektivitet.

KBT hjälper personer att genomföra förandringar och att nå för dem viktiga mål. För att kunna åstadkomma detta krävs mer än kunskap om varför man mår dåligt – man behöver också göra aktiva och reella förändringar. Skillnanden mellan KBT och flera andra terapimetoder är alltså dess fokus på individens förhållningssätt i vardagen utanför terapirummet. På så sätt kan man ta reda på om terapin är verksam eller inte.

Om du är intresserad kan du läsa mer på Wikipedia eller på Pyskologiguiden .

Mitt sätt att arbeta baseras alltid på klientens individuella behov. Behandligen skräddarsys och anpassas efter problematiken och förändringsmålen. Jag kan hjälpa dig med till exempel:

  • lära känna dig själv och få en bättre självkänsla 
  • lära dig hur du kan hantera stress och oro utifrån dina förutsättningar
  • använda din energi till mer givande och kreativa mål 
  • bli bättre på att definiera och styra dina relationer med andra
  • kunna uttrycka dina behov och önskemål utifrån dina tankar och känslor

Det kan vara svårt att förstå varför man inte mår bra. Jag kommer att hjälpa dig att identifiera vad det är som inte fungerar och därifrån bestämmer vi vad som kan förändras. Vi sätter mål som med fördel består av konkreta ändringar i ditt beteende, men även förändringar i hur du tolkar eller upplever utmanande situationer.  

Glashusets har samarbete med andra vårdspecialister i Centrala och Södra Stockholm där KBT samtalsterapi kan kompletteras vid behov eller önskemål med andra behandligar och insatser

Så planerar vi behandlingen

Kostnadsfri konsultation

Du som önskar individuell terapi kan välja att boka in en kostnadsfri konsultation. 

Där kommer vi att diskutera din problematik och vad du vill förändra. Vi får  även möjligheten att bedöma huruvida vi kan fortsätta  vårt gemensamma arbete. Samarbetet mellan oss är väldigt viktigt för att lyckas med terapin och därför rekommenderar jag att vi bokar en tid och träffas för en första konsultation.


Behandling

Vi går djupare in i problematiken och sätter upp dina mål med behandlingen. Här har vi en möjlighet att ta ställning till behandlingsuppläget, och att bedöma om vårt samarbete fungerar bra eller om man vill titta på andra alternativ. Bedömningssamtalen kan resultera i att jag rekommenderar en annan terapeutisk inriktning.

Syftet med behandligen är att skapa förändring. Vi kommer överens om mål och delmål som är tydliga och mätbara. Antalet samtal  kan variera, men vi brukar planera 5 till 10 stycken åt gången.

Bokningen gör vi tillsammans för att säkerställa att vi väljer rätt frekvens mellan mötena.

Efter avslutad behandling kan vi träffas vid behov för att följa upp utvecklingen. Klienter med flera eller mer komplexa mål kan ha en övergångsperiod mellan behandligar som också kan följas upp med boostersamtalen.

Stäng meny